06341/ 141347-0 info@pricura.de

Opis stanowiska dla opiekunów/opiekunek

„W centrum wszystkich naszych rozważań jest człowiek” Naszym celem jest oferowanie porad, wskazówek oraz wsparcia osobom szukającym pomocy. Masz już doświadczenie w pielęgnacji i opiece nad osobami starszymi? Masz pozytywne nastawienie do pracy z osobami wymagającymi opieki? W TAKIM RAZIE APLIKUJ DO NAS!

Jako niemiecki pracodawca oferujemy:

• Legalną niemiecką umowę o pracę w charakterze pracownika etatowego

• Zapłatę zgodnie z niemiecką płacą minimalną w zakresie opieki pielęgnacyjnej

• Dopłatę za pracę w święta

• Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

• Premię pieniężną w wysokości do 450 EUR do wynagrodzenia podstawowego

• Premię pieniężną za pośrednictwo innych opiekunów/opiekunek

• Rejestrację w niemieckim systemie ubezpieczenia zdrowotnego

• Zgłoszenie w niemieckim funduszu emerytalnym (po 5 latach pracy powstaje prawo do ubiegania się o niemieckie świadczenie emerytalne)

• Ubezpieczenie powypadkowe

• Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

• Swobodny wybór długości czasu zatrudnienia

• Praca dostosowana do posiadanego doświadczenia

• Dokładna informacja dotycząca miejsca pracy oraz obowiązków

• Trwające 1 do 2 dni wdrożenie prowadzone przez lokalnego opiekuna

• Szkolenia przez certyfikowanych pracowników w miejscu docelowym

• Premia pieniężna po pomyślnie zdanej certyfikacji

• Zwrot kosztów dojazdu

• Własny serwis transportowy firmy

• Organizacja podróży z miejsca zamieszkania w Polsce do Niemiec i z powrotem

• Dla kandydatów z Polski dostępni polskojęzyczni doradcy w Polsce i Niemczech

• Codwutygodniowe spotkania w miejscu pracy

• Całodobowa dostępność w razie pytań lub problemów

• Znajomość języka niemieckiego i gotowość do jej poszerzania

• Doświadczenie w opiece i pielęgnacji osób starszych i niepełnosprawnych

• Doświadczenie w różnych obszarach chorób, takich jak otępienia, udar, cukrzyca, choroby Parkinsona itp.

• Wiedza w zakresie gospodarstwa domowego i higieny żywności (gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie)

• Pozytywne nastawienie do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

• Łatwość komunikacyjna oraz gotowość do przejęcia odpowiedzialności

• Zrównoważenie i cierpliwość

• Zdolności organizacyjne