06341/ 141347-0 info@pricura.de

priežiūros misija

Ši priežiūros misija grindžiama bendru visų mūsų darbuotojų sutarimu. Iš jos besidomintieji, klientai ir artimieji gali sužinoti, kaip mes suprantame priežiūrą. Mūsų misija skatina darbuotojų motyvaciją, užtikrina kokybę, taip pat gerina vidinį ir išorinį mūsų profesijos įvaizdį.

Ją teikdami:

 • gerbiame žmogaus orumą;
 •  išsaugome, skatiname ir atkuriame kuo didesnį savarankiškumą;
 • gerbiame kliento apsisprendimą ir individualumą;
 • atsižvelgiame į etinius ir religinius aspektus;
 • atsižvelgiame į asmeninius poreikius, fizinius ir psichinius gebėjimus ir išteklius;
 • įtraukiame į savo veiklą prižiūrimiems arba slaugomiems žmonėms svarbius asmenis, artimuosius ir (arba) globėjus;
 • paisome teisės į individualumą
 • užtikriname asmenų ir duomenų konfidencialumą.

Mūsų kokybę lemia:

 • naujausiomis priežiūros mokslo žiniomis grindžiamas individualus darbuotojų tobulinimasis ir profesinis jų regimas;
 • tolesnis ir tęstinis darbuotojų mokymasis;
 • teorinės dalyko žinios, Monikos Krohwinkel priežiūros modelis ir praktikoje individualiai mūsų įgyvendinami priežiūros standartai;  
 • aktyvaus darbuotojų bendradarbiavimo visais lygmenimis rėmimas ir skatinimas;
 • reguliarūs darbuotojų pasitarimai ir pamainos perdavimas;
 • kartu komandoje parengtų standartų įgyvendinimas;
 • bendradarbiavimas su gydytojais, fizioterapeutais, ergoterapeutais ir pan.;
 • dalyvavimas kokybės užtikrinimo darbo grupių veikloje.

Kokybės tikslai:

 • užtikrinti visapusišką supratingumą ir kartu išsaugoti, atkurti, skatinti ir remti žmogaus gebėjimus;
 • savimi ne visada pakankamai pasirūpinti gebantiems žmonėms teikti tokias priežiūros paslaugas, kokias jie galėtų priimti nejausdami prievartos arba perdėto globėjiškumo;
 • individualiai planuojant priežiūrą ir namų ūkio tvarkymą, suteikti klientui galimybę likti įprastoje namų aplinkoje;
 • padėti galbūt orientaciją praradusiems žmonėms susiorientuoti;
 • stengtis sukurti pasitikėjimu grindžiamus santykius, kad galėtume vieni kitus papildyti;
 • atsižvelgti į asmeninius klientų įpročius ir poreikius;
 • atsižvelgiant į kliento individualumą, pagal priežiūros proceso modelį sudaryti atitinkamą priežiūros planą;
 • žmonėms, kurie dažnai nebegali tinkamai įvertinti pavojų ir kuriems gresia susirūpinimą kelianti rizika, sukurti tokią aplinką, kurioje jie galėtų gyventi nepavojingai;
 • kartu rasti sprendimą net ir konfliktinėmis aplinkybėmis;
 • derinti savo priežiūros veiklą su kitomis profesinėmis grupėmis;
 • bendradarbiauti su įvairiomis profesinėmis grupėmis ir kitomis sveikatos priežiūros ir socialinėmis tarnybomis, kad galėtume skatinti su sveikata susijusias ir socialines kliento galimybes;
 • taip pat paskutiniuoju gyvenimo etapu oriai palydėti mirštantįjį ir palaikyti jo artimuosius, atpažįstant norus ir poreikius ir kiek įmanoma į juos atsižvelgiant.

Aktyvumą skatinančios priežiūros paslaugos teikiamos ne klientui, bet kartu su juo!