Skip to main content

Uzor skrbi

Predočen uzor skrbi zajednička je suglasnost naših zaposlenika. Zainteresiranima, klijentima i rođacima posreduje naše poimanje skrbi. Naš uzor pridonosi motiviranosti zaposlenika, osiguranju kakvoće i poštovanju naše profesije prema unutra i izvana.

U središtu svih naših promišljanja stoji čovjek.

Naš cilj je ponuditi savjet, pratnju i potporu ljudima koji traže pomoć. Kad je zdravstvena ravnoteža narušena ili se više ne može uspostaviti, smatramo našim zadatkom da ponudimo stručnu pomoć punu razumijevanja.

Pritom vodimo računa o:

 • Poštivanju ljudskog dostojanstva
 • očuvanju, pobojšanju stanja te ponovnoj uspostavi samostalnosti
 • samoodređenju i individualnosti klijenta
 • etičkim i vjerskim aspektima
 • osobnim potrebama, sposobnostima i resursima
 • fizičkim i psihičkim
 • uključenosti skrbnika/rođaka/savjetnika
 • pravu na individualnost
 • obvezi čuvanja tajnosti o osobama i podacima

Kvalitativni ciljevi:

 • cjelovitim razumijevanjem održavati, obnoviti, podržati i pomoći oporavak sposobnosti čovjeka
 • pružiti njegu ljudima koji se više ne mogu zbrinuti sami u dovoljnoj mjeri, bez da pritom o tome steknu dojam prisile ili skrbničkog ponašanja
 • individualnim oblikovanjem skrbi i kućanskim gospodarstvom omogućiti klijentima ostanak u domaćoj okolini na koju su navikli
 • ljudima koji su eventualno izgubili orijentaciju pomoći da se ponovno snađu
 • ulaganju truda u izgradnju odnosa povjerenja u kojem ćemo se međusobno nadopunjavati
 • uzimanju u obzir osobnih navika i potreba klijenata
 • stvaranje odgovarajućeg plana skrbi temeljenog na shemi procesa njege, uzimajući u obzir individualnost klijenta
 • stvaranje okruženja za život bez opasnosti onim osobama koje često ne mogu jasno procijeniti opasnosti i koje se mogu dovesti u rizične situacije
 • traženje zajednički prihvatljivog rješenja i u konfliktnim situacijama
 • koordiniranje aktivnosti naše njege s drugim stručnim skupinama
 • surađujemo s različitim stručnim skupinama i drugim zdravstvenim i socijalnim službama, kako bi se poticale zdravstvene i socijalne mogućnosti klijenata
 • dostojanstveno praćenje posljednje životne faze umirućeg i njegovih rođaka, pri čemu prepoznajemo želje i potrebe te ih zadovoljavamo koliko god je moguće

Aktivna njega ne odvija se za, već s klijentima!

Našu kakvoću određuje:

 • osobni razvoj i stručno usavršavanje zaposlenika u skladu s najnovijim znanstvenim dostignućima u njezi
 •   obrazovanje i osposobljavanje djelatnica i djelatnika
 • stručno teoretsko znanje, Monika Krohwinkel model skrbi i standardi njege koje smo pojedinačno proveli u praksi  
 • podržavanje i promicanje aktivne suradnje svih zaposlenica i zaposlenika na svim razinama
 • redoviti timski sastanci i primopredaje poslova
 • provedba standarda njege koji su razvijeni suradnjom unutar našeg tima
 • suradnja s liječnicima, fizioterapeutima, radnim terapeutima i itd.
 • suradnja unutar krugova kvalitete